Takács Vera

 

ÖNÉLET - MUNKA - KÉPEK - KAMRA - BLOG -napló - KAPCSOLAT

 

 

NAGY KATALIN írónőre emlékezzünk

1987. KŐSZEGI SZEMLE

1976 -ban a PAPÍRSÁRKÁNY c. műsorban MINIMESÉK c. könyvét ajánlja: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Takács Vera és Kovács Robi a Tűrhető Lajos forgatásán

 

Könyvek:


Vakarcs 1966
Vakarcs vakációja 1967
A világ legrosszabb gyereke 1968 (Takács Vera 1986)
Tűrhető Lajos 1969 (Takács Vera 1988)
Napraforgó-lány 1969 nagyregény
Hó-napló 1972 (Somhegyi Béla 1973 - Papírsárkány)
Intőkönyvem története 1974( Katkics Ilona 1974-ben)
Mini mesék 1976
Madzag 1976
Világgá mentem 1982
Az elvarázsolt iskola 1984
Rendhagyó emlékkönyv 1986
Kettőnk titka 1987
Szív a kerítésen 1989 - az utolsó könyve, már halála után jelent meg (ebben már A világ legrosszabb gyereke és a Tűrhető Lajos forgatási tapasztalatai is felbukkannak)

NAGY KATALIN

Nagy Jánosné, Nagy Katalin (született: Csernák Katalin
Zenta, 1928július 13. – Budapest1988. április 10)
tanár, író, neveléstudományok kandidátusa (1970),
József Attila-díjas (1985)

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Természettudományi Karán tanult, ahol 1954-ben kapott földrajz-biológia szakos tanári diplomát. 1948 és 1955 között általános iskolai tanárként működött az egykori Mária Valéria-telep iskolájában. 1956-ban került a Pedagógiai Tudományos Intézetbe (átszervezése után: Országos Pedagógiai Intézet), ahol eleinte tudományos kutatói minőségben, majd docensként dolgozott. 1977-től 1983-ban történt nyugdíjazásáig az MSZMP Politikai Főiskolájában volt docens. Cikkeit és tanulmányait pedagógiai témában írta, ezeket megjelentette a Köznevelés, a Pedagógiai Szemle és a Magyar Pedagógia. Ifjúsági irodalmi tevékenységéért elnyerte a József Attila díjat. Gyerekszeretete, kitűnő pedagógiai érzéke révén természetes könnyedséggel írt a kisebb és nagyobb gyerekeknek.


A hatvanas, hetvenes évek népszerű, sokat publikáló írója. Finom humora volt, őszinte, igaz melegség áradt a könyveiből. A hősei mindig jót akartak, még ha legtöbb cselekedetünk balul is ütött ki. Történetei mentesek az erőszaktól. Váratlan megoldásokat talált ki. Egy elsős viszontagságait a táskájában rejtőző madzag szemszögéből írta meg. /Madzag 1976/ A Tigris őrs mindennapjait a HÓ-napló örökítette meg, Itt egy kis közösség összetartó ereje, a barátság, a hűség, a jellem próbája a fontos. Kedvenc hőse volt Kavics, aki A világ legrosszabb gyereke és Tűrhető Lajos, a Szív a kerítésen oldalain derűs jelenetek során át bukdácsol a családi élet megpróbáltatásain át.


NE FELEJTSÜK EL!

NAGY Katalin a magyar gyerekeknek szóló irodalom egyik legnagyobb alakja, soha nem volt divatos, és közel sem annyira elismert, mint ahányan olvasták és szerették, s talán még olvassák és szeretik. Nem járt fogadásokra, nem volt benne semmilyen körben, klikkben. mindig pontosan, megbízhatóan dolgozott, pedagógus volt, de a könyveit átlengi valami derűs tündéri humor, ami segít úgy felnőtté válni, hogy ne csak a morcos hétköznapokat lássuk, hanem mindenben mindenhol a jót is.


Hogy ez ma már nem korszerű? hát nem, de jó, és NAGY KATALIN is jó. Olvastassátok a gyerekeitekkel!

Nagy Katalin részletes életrajza

Gyerekkorát Zentán töltötte, elsősorban a nagyszülők és az unokatestvérek hatottak rá. (Erről a korszakról a Rendhagyó emlékkönyv c kötet tanúskodik) Polgári iskolai tanulmányokat követően tanítónőképzőt végzett Budapesten. 1944 tavaszi, nyári emlékeiről a Napraforgó lány c kötet tanúskodik. 1948 és 1955 között tanítóként, általános iskolai tanárként működött az egykori Mária Valéria-telep iskolájában, ahol rendkívül szegény és hátrányos helyzetű gyerekekkel foglalkozott. Ezeknek az éveknek a dokumentációja a "Legfeljebb három pofon". Közben az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karán tanult, ahol 1954-ben kapott földrajz-biológia szakos tanári diplomát. Éveken át a Kisdobos c folyóirat levelezőrovatának szerkesztőjeként "Űr Kata" álnéven 6-10 éves gyerekek problémáival foglalkozott. 1956 nyarán került a Pedagógiai Tudományos Intézetbe (átszervezése után: Országos Pedagógiai Intézet), ahol eleinte tudományos kutatói minőségben, majd docensként, végül főigazgatóhelyettesként dolgozott. Az Országos Pedagógiai Intézet tudományos jellegének megszünésének következtében 1977-től haláláig az MSZMP Politikai Főiskolája Neveléstudományi Tanszékén volt docens. Cikkeit és tanulmányait pedagógiai témában írta, ezeket megjelentette a Köznevelés, a Pedagógiai Szemleés a Magyar Pedagógia. Neveléstudományból kandidált. Értekezése Igazságos becsületes bátor címmel jelent meg a tankönyvkiadónál, ebben empirikusan vizsgálta a gyerekek által az 1960-as évek végén preferált értékeket, összehasonlítva egy hasonló 1930-as évekbeli vizsgálattal. Ifjúsági irodalmi tevékenységéért elnyerte a nemzetközi Gorkíj díjat, majd a József Attila-díjat. Gyerekszeretete, kitűnő pedagógiai érzéke révén természetes könnyedséggel írt a kisebb és nagyobb gyerekeknek. Könyvei ugyanakkor reflektálnak a kor jellegzetes társadalmi - pedagógiai kihívásaira: a lakótelepi gyerekkor sajátos életérzésére (Vakarcs, Vakarcs Vakációja, A világ legrosszabb gyereke), a kamaszok és a második házasságok következtében belépő nevelőszülők közötti viszonyra (Intőkönyvem története, Próbarepülés), az ebben az időben életkorban fiatalabb korra kerülő párkeresés jelenségére (Viki és Lajos szerelmesek, Szív a kerítésen). Az 1970-es és 1980-as években a korban megszokottnál sokkal nagyobb mértékben vett részt, elsősorban kistelepülések gyerekkönyvtárai meghívására író olvasó találkozókon. A serdülőknek szólóIntőkönyvem története című regénye több kiadásban, (részben a szerző halála után) is megjelent.Műveiből filmeket Katkics Ilona és Takács Vera rendezett. Kézirat, levelezés és fényképhagyatéka a Petőfi Irodalmi Múzeumban kutatható.

ÖNÉLET - MUNKA - KÉPEK - KAMRA - BLOG -napló - KAPCSOLAT

takacsvera.hu